ARGIA PRO VÁS

Světelná řešení ARGIA přináší Vašim průmyslovým provozům významnou úsporu, rychlou návratnost a zkvalitnění osvětlení na všech pracovištích. 

Dodáváme profesionální služby měření, projekce, instalace, financování a servisu, vše s vysokými nároky na kvalitu a spolehlivost.


JAK NA TO?

 • Technický audit

  Pečlivě se seznámíme s Vaším provozem a jeho specifickými potřebami a následně provedeme technické zaměření i zvážení možnosti dodatečných úspor pomocí inteligentního osvětlení.

 • Světelná studie

  Na základě informací získaných při technickém auditu vypracujeme světelnou studii s technickým 3D modelem, návrhem osvětlovací soustavy, způsobem řízení osvětlení i instalačním plánem. Máte tak jistotu, že zajistíme světlo tam, kde je doopravdy potřeba a ušetříme všude, kde je to možné.

 • Ekonomická analýza

  Studii doplníme o výpočet energetických úspor a dobu návratnosti vaší investice, spolu se způsobem financování zakázky. Jedním z nich je i možnost hradit investici z budoucích úspor. 

 • Realizace

  Samotnou instalaci zajišťuje náš tým profesionálů s důrazem na kvalitu, rychlost a minimální omezení stávajícího provozu. Pokud chcete využít služeb vlastních techniků. Dodáme vám veškeré potřebné podklady pro provedení instalace.

 • Monitoring a servis

  Jsme s vámi stále v kontaktu i po dokončení instalace. Pravidelně vyhodnocujeme chování světelné soustavy a případně navrhujeme optimalizaci řídícího systému a nutný servis a údržbu.