PRODUKTY

ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ

Automatické řízení osvětlení je nejefektivnějším způsobem k dosažení úspor provozních nákladů a nákladů na údržbu. Jednoduché řízení osvětlení je možné provádět pomocí jasových a pohybových čidel, které jsou propojeny se svítidly. Topologii tohoto řízení není možné později měnit, lze měnit jen jich parametry – hladinu osvětlenosti a čas sepnutí. Úpory v tomto jednoduchém systému obvykle dosahují 10–20 % v závislosti na nastavení čidel a stmívání svítidel, nebo jen jejich spínání.

Řízení osvětlení pomocí programovatelných – adresných systémů je podstatně efektivnější, ale také finančně náročnější. Nejrozšířenějším systémem je DALI řízení, které se skládá z řídící jednotky, pohybových a přítomnostních čidel, jasových čidel a stmívatelných svítidel vybavených DALI předřadníky. Všechny prvky musí navíc být propojeny sběrnicí, která je navíc samostatně napájena. Tento systém umožňuje pomocí PC nebo tabletu nastavit vlastnosti pro každé jednotlivé svítidlo a také kdykoli nastavení měnit. Další možností řízení osvětlení pomocí programovatelného systému je bezdrátový systém INFIDIO, který umožňuje nastavení vlastností pro každé jednotlivé svítidlo, ale jeho prvky se nepropojují sběrnicí, proto je vhodný pro rekonstrukce, kde není možné instalovat sběrnici.

Výhody adresného řízení osvětlení:

  • Řízení dle denního světla – úspora cca 20 %
  • Řízení dle přítomností osob – úspora cca 10 %
  • Plně automatické řízení dle pracovních zón – úspora až 50%